SUB-DIVISION [EAST]

 

 

AURAI

BOCHAHAN

BANDRA

GAIGHAT

KATRA

MINAPUR

MURAUL

MUSHAHARI

SAKRA

 

 

SUB-DIVISION [WEST]

 

 

KANTI

KURHANI

MARWAN

MOTIPUR

PAROO

SAHEBGANJ

SARAIYA