Maps Of Muzaffarpur District

1

District Map

2

Aurai

Sub-Division Office (East)

3

Bandra

4

Bochahan

5

Gaighat

6

Katra

7

Minapur

8

Muraul

9

Mushahari

10

Sakra

11

Kanti

Sub-Division Office (West)

12

Kurhani

13

Marwan
14 Motipur
15 Paroo
16 Sahebganj
17 Saraiya