Census Data For Marwan  Block -2011
Panchayat Name Village Census Code Village Name  House Hold Population Sex Ratio
Total Pop  Tot 0-6 Yrs Total SC Total ST  Total    Literate Total   Illiterate  Total Worker Total  Main Worker Total  0-6
BARKAGAON NORTH                                    228524 Katha urf Chhapra Husain 315 1630 306 76 0 585 1045 439 259 854 832
BARKAGAON NORTH                                    228525 Barka Gaon 2910 16327 3121 2581 1 7568 8759 5170 3487 907 993
** BARKAGAON South                                    228525 Barka Gaon 2910 16327 3121 2581 1 7568 8759 5170 3487 907 993
BARKAGAON SOUTH                                    228526 Barauna 277 1871 376 155 0 973 898 679 276 937 928
BHATAUNA                                           228543 Bhatauna 1471 7240 1335 794 0 2735 4505 2523 928 877 846
BHATAUNA                                           228555 Gopalpur 424 2633 527 673 3 1532 1101 835 690 962 959
BHATAUNA                                           228554 Borwara 474 2694 408 557 0 1507 1187 1226 628 879 872
GAVASARA                                           228536 Narhar Sarai 350 1999 373 542 0 839 1160 811 192 888 933
GAVASARA                                           228548 Bhagwatpur 136 811 153 74 1 475 336 214 157 806 594
GAVASARA                                           228550 Karjan Anant 285 1626 254 483 0 983 643 545 231 981 924
GAVASARA                                           228533 Mohammadpur Aima 116 886 160 0 0 523 363 245 231 947 1286
GAVASARA                                           228549 Naurang Shahpur 80 514 86 71 0 271 243 122 56 836 830
GAVASARA                                           228547 Kandh Karjan 132 814 137 0 0 447 367 180 47 971 930
GAVASARA                                           228537 Gausara 497 3218 621 477 0 1432 1786 819 589 905 1003
GAVASARA                                           228538 Akhtiarpur 315 1810 288 165 0 924 886 531 445 942 920
JHAKHADA SHEKH                                     228534 Nawada 182 831 160 118 0 487 344 286 157 933 975
JHAKHADA SHEKH                                     228530 Bishunpur Aima 259 1519 271 9 0 772 747 362 350 1033 1277
JHAKHADA SHEKH                                     228529 Parri 307 1985 381 1067 0 920 1065 490 342 903 832
JHAKHADA SHEKH                                     228528 Chainpur urf Jain Buzurg 357 2079 385 783 0 988 1091 651 365 887 954
JHAKHADA SHEKH                                     228527 Panapur 495 2379 463 430 0 1238 1141 854 405 929 987
JHAKHADA SHEKH                                     228535 Jhakra Shaikh 535 2901 612 232 0 1399 1502 912 525 904 877
JIYAN KHURD                                        228539 Chakia urf Chak Afzal 21 121 19 0 0 78 43 36 31 862 1375
JIYAN KHURD                                        228540 Marwan Bhoj 499 2678 492 884 2 1411 1267 732 414 902 929
JIYAN KHURD                                        228532 Jain Khurd 1112 6782 1157 530 0 3867 2915 1970 868 901 1005
JIYAN KHURD                                        228541 Marwan Khurd 514 2626 565 163 0 1208 1418 782 483 938 962
KARJA DIH                                          228546 Karjan Dih 1325 6694 1202 1164 0 3909 2785 2376 1424 916 964
KARJA DIH                                          228544 Partappur Karjand 646 3442 512 1004 0 2329 1113 1083 801 893 903
MAKDUMPUR KODARIA  NORTH                           228545 Khalilpur 181 948 166 112 0 548 400 365 124 881 953
MAKDUMPUR KODARIA  NORTH                           228558 Mansurpur Chamarua 585 2985 561 1119 11 1436 1549 1251 327 887 895
MAKDUMPUR KODARIA  NORTH                           228557 Makdumpur Kodana 1147 6522 1214 413 1 3020 3502 1984 840 914 933
MAKDUMPUR KODARIA  NORTH                           228556 Khalilpur 299 1890 348 295 0 838 1052 661 262 858 1023
MAKDUMPUR KODARIA  NORTH                           228542 Arizpur 101 561 124 371 0 170 391 235 21 928 1067
MOHAMMAD PUR KHAJE                                 228553 Phanda urf Bishunpur Phanda 806 4098 721 483 0 1954 2144 1348 425 878 878
MOHAMMAD PUR KHAJE                                 228551 Dwarkapur 310 1775 317 167 3 915 860 534 380 886 811
MOHAMMAD PUR KHAJE                                 228552 Mahammadpur Khaje 995 5508 1033 188 0 3190 2318 1528 948 920 1037
MOHAMMADPUR SUBEY                                  228559 Bishunpur Gobind 325 1843 332 375 0 981 862 692 400 971 1228
MOHAMMADPUR SUBEY                                  228560 Salahpur 324 1815 396 535 0 774 1041 640 271 863 776
MOHAMMADPUR SUBEY                                  228561 Gonara urf Kazipur 599 3234 626 613 0 1638 1596 999 464 875 886
MOHAMMADPUR SUBEY                                  228580 Mahammadpur Sube 598 3676 697 356 0 1857 1819 1137 653 929 1032
MOHAMMADPUR SUBEY                                  228581 Mithanpura 283 1443 291 334 0 634 809 498 490 921 785
MOHAMMADPUR SUBEY                                  228531 Bagahi 206 1145 256 56 0 486 659 277 19 889 910
PAKARI PAKOHI                                      228565 Kodaria Nizamuddin 62 343 58 0 0 183 160 91 88 885 933
PAKARI PAKOHI                                      228566 Madhuban 254 1308 214 416 0 769 539 363 167 973 1038
PAKARI PAKOHI                                      228564 Ghulam Mahammad Chak 23 126 27 0 0 60 66 27 27 775 588
PAKARI PAKOHI                                      228563 Bathna Dih 119 760 126 131 0 424 336 311 196 929 969
PAKARI PAKOHI                                      228562 Bathna Ram 210 960 140 187 0 644 316 299 139 935 892
PAKARI PAKOHI                                      228567 Pakahi Khas 1290 7535 1286 1038 2 4347 3188 1797 1085 907 908
RAKSA                                              228523 Roksa 2473 13148 2435 1121 1 6368 6780 4062 2380 887 923
RUPWARA                                            228570 Rasulpur Adhar 221 989 152 0 0 655 334 289 110 895 788
RUPWARA                                            228582 Rampur Shal 121 488 93 226 0 181 307 226 135 884 755
RUPWARA                                            228576 Chiknauta urf Harpur Lahauri 299 1507 265 213 0 988 519 436 410 927 1154
RUPWARA                                            228574 Rupwara 384 1960 366 628 5 1080 880 742 650 922 1045
RUPWARA                                            228573 Rupauli 360 1960 398 177 0 1096 864 755 677 846 746
RUPWARA                                            228571 Nawada urf Bishunpur Mahadeo 46 226 37 0 0 108 118 78 62 883 947
RUPWARA                                            228568 Bahora urf Mahammadpur Chak 120 639 133 19 0 375 264 181 180 936 1254
RUPWARA                                            228572 Raipura 360 1675 236 153 0 1084 591 583 236 939 950
SHUBHANKAR PUR                                     228575 Bishundatpur 516 2486 414 388 0 1570 916 698 565 844 784
SHUBHANKAR PUR                                     228577 Pakri Jalal 163 853 126 147 0 632 221 184 18 830 775
SHUBHANKAR PUR                                     228578 Chainpur 604 3059 430 124 0 2168 891 991 436 868 720
SHUBHANKAR PUR                                     228579 Madpur Salem urf Fatehpur 479 2358 340 391 0 1520 838 601 547 868 726
SHUBHANKAR PUR                                     228569 Subhankarpur 584 3015 545 902 0 1637 1378 805 619 906 1072
SHUBHANKAR PUR                                     228583 Mian Pakri 132 751 140 299 0 471 280 195 165 931 1154
** Denotes For One Village Having more than one panchayat