Muzaffarpur District

1

Aurai

Sub-Division Office (East)

2

Bandra

3

Bochahan

4

Gaighat

5

Katra

6

Minapur

7

Muraul

8

Mushahari

9

Sakra

10

Kanti

Sub-Division Office (West)

11

Kurhani

12

Marwan
13 Motipur
14 Paroo
15 Sahebganj
16 Saraiya